Fragrant & Co

  • Aşkla Tasarlayıp Sevgi ile Üretiyoruz

    Fragrant & Co Koleksiyonu

PHILTRE

AŞK İKSİRİ

Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır.Akıl temkinlidir.Korka korka atar adımlarını,’Aman sakın kendini’diye tembihler,Halbuki Aşk öylemi onun tek isteği bırak kendini Aşka teslim et kendini gitsin.Akıl kolay kolay yıkılmaz,Aşk ise kendini yıpratır.Harap düşer halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur.Güzel olan ne varsa harap bir kalpte vardır.

Chemistry of mind and chemistry of love. The mind is afraid to take the step, 'Aman does not declare himself, whereas Love' s only desire is to let himself to submit himself to love is not easily indestructible, is out of love. Treasures and treasures are among the ruins.

PAL'M

Kırmızı Kar Çiçeği

Geleneklere ve ritüellere bağlı eski medeniyetlerde bu çiçeğin kendilerine bereket getirdiğine inanılmaktaydı.Hiç bir mevsimde solmadığına ve her daim kırmızı kaldığına inanılan bu çiçek bu nedenle bazı mesajlar vermekteydi,Eğer bu çiçeğin yaprakları sararır,veya dökülürse şükretmeyi unuttukları birşeyler olduğunu düşünürlerdi.Çiçek kırmızı kalırsa bolluk ve bereketin artacağına inanılırdı.Unutmayın buz sıcağı görene kadar yaşar.

It was believed that this flower brought blessings to them in ancient civilizations due to traditions and rituals. This flower, which was believed to have always been red and did not fade in any season, therefore gave some messages. He lived until he saw the heat of ice.

CASSIS

BEREKET KOLYE

Eski çağlarda yaşayan insanlar manevi bir inanış gereği yeni yılın bereketli geçmesi ümidiyle birbirine bereketi temsil eden hediyeler alıp verirlerdi böylece hediye alıp veren kişilerin o yılkı kazançlarının daha bereketli olacağına inanırlardı.Türk kültüründe bereket ile ilgili inanışlar yeni yılda başlar baharda sürer ve bütün bir yıl sürerdi.

People who lived in ancient times received a gift of gifts representing the abundance in the hope that the new year would be blessed by a spiritual belief, so they believed that the gains of those who received the gift would be more fruitful.

SEAL

MÜHÜR KOLYE

İlk kez Fransa’da mağara duvarlarına çivi ile çizilen kalp figürü günümüzde de Aşk duygusunu ifade etmeye devam etmektedir.Kalp figürü hemen hemen her çağda ve dünyanın her yerinde Aşk’ın sembolüdür.Hayat kalp atışları ile başlar durması ile son bulur.Kalbiniz kimin için atıyorsa Hayat ondadır.

The heart figure, drawn by nails on the cave walls of France for the first time, still continues to express the feeling of Love. The heart figure is the symbol of Love in almost every age and all over the world. He has life.

MIJAS

ŞEFKAT ÇİÇEĞİ

Gözler ya merhamet yada nefretin ışıldadığı bir kandildir.İnsanların yalnızca suya ekmeğe ihtiyacı yoktur,Şefkatada ihtiyaç duyarlar.Şefkat sevgiyi aydınlatmakla kalmaz kalbide ısıtır.Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın kaynağıdır.abair insana şefkat dolu bir yaşam dilemekten başka güzel bir dilek yoktur.

Eyes or mercy or hate is a candle that shines. People need not only to drink water, they need compassion.

PAPILLION

KELEBEĞİN RÜYASI

Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra  intihar ediyorsa,bir kelebeğin canını yaktığında ertesi gün özür dileyemezsin,bu hayat ne kırmaya gelir ne kırılmaya değer,ömrünü feda edip bir gününe, ömrüne ömür olmak varken.. unutmayın şans kelebeğin dördüncü günüdür,Anı  yaşayın sevdiklerinizin kıymetini bilin.

If the butterflies commit suicide after seeing the world, you can not apologize the next day when a butterfly is hurting, it is worth to break the life, break what is life, sacrifice its life and have a day, life to be life .. remember the luck is the fourth day of the butterfly, the moment live Know the value of your loved ones.

SUNEOS

PEMBE DÜŞLER

Kısacık bir sözcük düşleyin,bu denli kısa oluptasöylendiğinde ve okunduğunda veya duyulduğunda insanın dikkatini çeken içinde birşeyleri kıpırdatan,uğrunda birçok şeyi feda ettğimiz yemeden içeden kestiren yada uğruna deli olunan kaç sözcük vardır,Eğer Aşk masum düşerin pembe hayalleriyle buluşmasa bu kadar bizi ilgilendiren etki ve kavram olabilirmiydi.

Imagine a short word, the short and the time it is spoken and read or heard when people are attracted to the attention of something inside, we have sacrificed a lot of things to eat from the sacrifice, or how many words are crazy for the sake of, If the innocence of the dreams of the pink dreams of meeting the effect that interests us so much It could turn.

EL'HAMRA

LETİZİ'NİN ANAHTARI

Cennet çiçekleri arasında durmadan bal toplayan arıların,envai çeşit ağaç dalları arasında işret yapan bülbüller mırıldayan duvarlar,dile gelen yazılar,mistik kokular eşliğinde dünyanın cilvesinin başyapıtı.El’Hamra Sarayı , Kırmızı Rüya…

Among the paradise flowers of the bees, honey bees gathering among the various kinds of tree branches, muttering the nightingale walls, voices, mystic fragrance accompanied by the world's master's masterpiece.