BEREKET KOLYE

BEREKET KOLYE

CASSIS

Kokulu kolye koleksiyonun "Bereket Kolye" temalı özel tasarımımız

BEREKET KOLYE

Eski çağlarda yaşayan insanlar manevi bir inanış gereği yeni yılın bereketli geçmesi ümidiyle birbirine bereketi temsil eden hediyeler alıp verirlerdi böylece hediye alıp veren kişilerin o yılkı kazançlarının daha bereketli olacağına inanırlardı.Türk kültüründe bereket ile ilgili inanışlar yeni yılda başlar baharda sürer ve bütün bir yıl sürerdi.

.

CASSIS

People who lived in ancient times received a gift of gifts representing the abundance in the hope that the new year would be blessed by a spiritual belief, so they believed that the gains of those who received the gift would be more fruitful.